رویال کامبوچا زعفران حاوی عصاره های  :

زعفران ، هل ، غنچه گل سرخ  می باشد .