رویال کامبوچا آلو قرمز حاوی عصاره آلو قرمز می باشد .