یکشنبه ۲۴فروردین ،ادی راما نخست وزیر آلبانی به عنوان یک نیاز برای نجات میلیون ها انسان داستان چگونگی آغاز قرنطینه را توضیح داد وچنین گفت :

دانشمند علوم پزشکی فارسی ابن سینا (در سالهای ۹۸۰ تا ۱۰۳۷میلادی) به این پی برد که برخی از بیماری ها توسط میکروارگانیسم ها منتشر شده اند!

برای جلوگیری از ابتلا انسان به انسان، روش جداسازی كامل انسان به مدت ۴۰ روز را ابداع كرد.او این روش را اربعینیا نامید.

بازرگانان ونیز از روش موفق وی شنیده بودند و آن را به ایتالیا آورده بودند. آنها آن را “کوآرانتنا” (به زبان ایتالیایی یعنی ۴۰) نامیدند. و این آغاز كلمه “قرنطینه” است.
♦️امروز روش ابن سینا نه هزاران نفر بلکه شاید میلیون ها نفر را نجات می دهد.

نام کامل ابن سینا، ابوعلی الحسین بن عبدالله ابن سینا بود. در غرب او با نام لاتین اویسینا نیز شناخته شده است.